Hướng dẫn tham gia lớp học - Dũng Lại Lập Trình


1. Lớp Học Lập Trình Web Cơ Bản

Web

Mô tả:

Chuyển khoản với nội dung: Tên facebook + Số Điện Thoại

Sau đó tham gia group: www.facebook.com/groups/dunglailaptrinh.web/

Học phí: 749k VND hoặc 36 USD (Paypal)


2. Lớp Học Logic Math - Toán Tư Duy Cơ Bản

Logic Math

Mô tả:

Chuyển khoản với nội dung: Tên facebook + Số Điện Thoại

Sau đó tham gia group: www.facebook.com/groups/dunglailaptrinh.math/

Học phí: 449k VND hoặc 21 USD (Paypal)


3. Lớp Học Python - Cơ bản đến nâng cao

Python Image

Mô tả:

Chuyển khoản với nội dung: Tên facebook + Số Điện Thoại

Sau đó tham gia group: www.facebook.com/groups/dunglailaptrinh.python/

Học phí: 799k VND hoặc 39 USD (Paypal)


4. Lớp Học Game Python (Python)

Game Python Image

Mô tả:

Chuyển khoản với nội dung: Tên facebook + Số Điện Thoại

Sau đó tham gia group: https://www.facebook.com/groups/dunglailaptrinh.game

Học phí: 149k VND hoặc 7 USD (Paypal)


5. Lớp Học Data Science Cơ Bản (Python)

Data Science Image

Mô tả:

Chuyển khoản với nội dung: Tên facebook + Số Điện Thoại

Sau đó tham gia group: https://www.facebook.com/groups/dunglailaptrinh.datascience

Học phí: 249k VND hoặc 12 USD (Paypal)


6. Lớp Học AI - Trí Tuệ Nhân Tạo Cơ Bản (Python)

AI Image

Mô tả:

Chuyển khoản với nội dung: Tên facebook + Số Điện Thoại

Sau đó tham gia group: https://www.facebook.com/groups/dunglailaptrinh.aibasic

Học phí: 499k VND hoặc 24 USD (Paypal)


Thông tin chuyển khoản:
009244590 - Nguyễn Thị Thanh Hương - Ngân hàng Quốc tế VIB
Hoặc
21510002454820 - Nguyễn Thị Thanh Hương - Ngân Hàng BIDV Chi Nhánh Hoàng Quốc Việt


Paypal: http://PayPal.Me/dunglailaptrinh
Vui lòng chọn "Send to someone you trust" hoặc "Sending to a friend" để mình không phải trả phí cho Paypal


Mọi thắc mắc trục trặc vui lòng liên hệ Facebook Page Dũng Lại Lập Trình https://www.facebook.com/dunglailaptrinh

Hotline: +84888421173 (Mrs. Hương)

Địa chỉ: Sô 34 Ngõ 9 đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam